Stredná odborná škola Krupina

 

 

dielne SOŠ - autoopravár

dielne SOŠ - autoopravár

dielne SOŠ - autoopravár

dielne SOŠ - autoopravár

dielne SOŠ - autoopravár

dielne SOŠ - autoopravár

Dielňa SPVP - cukrárska dielňa

Výrobok žiakov SOŠ - cukrár

Výrobok žiakov SOŠ - cukrár

Výrobok žiakov SOŠ - cukrár

Dielňa SPVP - cukrárska dielňa

Výrobok žiakov SOŠ - cukrár

Cukrárska dielňa - SPVP

Výrobok žiakov SOŠ - cukrár

Dvor dielní SOŠ

Učebňa informatiky

Učebňa informatiky

Dielne SOŠ - obrábač kovov

Dielne SOŠ - obrábač kovov

Dielne SOŠ - obrábač kovov

Dielne SOŠ - obrábač kovov

Dielne SOŠ - obrábač kovov

Posilňovňa

Dvor pri SOŠ

Budova B1 - vedenie školy, teoretické vyučovanie, ekoomický úsek

Budova B2 - teoretické vyučovanie

Trieda teoretického vyučovania

Trieda teoretického vyučovania

Laboratórium

Laboratórium

Zváračská škola

Zváračská škola

Zváračská škola

Zváračská škola

 

SOU KrupinaKontaktyNadstavbové štúdiumUčebné odboryPodmienky prijatiaMaturity 2008Správa o činnostiÚspechy žiakovFotogalériaSlužbyKniha návštev